GOMBI CO., LTD

GOMBI CO., LTD

GOMBI.VN là một công ty chuyên cung cấp các giải pháp sáng tạo trong việc trang trí, nội thất, sản xuất – thương mại hàng tiêu dùng, may mặc và DIY trên các chất liệu kim loại và phi kim.

GOMBI.VN có slogan là: Walk Do Not Run.

GOMBI.VN có chất nghệ, chất chơi và chất chã.

GOMBI.VN cũng là website chính thức

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X